RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 –  WOJCIECH FALKOWSKI GABINET PSYCHOEDUKACJI I PSYCHOONKOLOGII wykonuje obowiązek informacyjny wobec Klientów, Kontrahentów, Współpracowników i ich pracowników w związku z realizacją umów oraz wykonywanych zleceń.

 

1. Administrator danych i dane kontaktowe
Administratorem danych jest: WOJCIECH FALKOWSKI GABINET PSYCHOEDUKACJI I PSYCHOONKOLOGII

2. Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane w celach:
a.) wykonywania umowy i realizacji zadań z niej wynikających, zarówno w trakcie jej trwania (obsługa bieżąca umowy, raportowanie, dostęp do panelu klienta) jak i po jej wykonaniu (przesłanie raportu)
b.) przygotowania oferty po przesłaniu zapytania mailowego, telefonicznego lub poprzez panel klienta ściśle związanej z działalnością przedsiębiorcy
c.) wykonywania zadań związanych z obronnością i bezpieczeństwem, a także zapobiegania oszustwom
d.) związanych z dokumentacją podatkową i rachunkową, w tym wystawiania faktur vat, faktur pro forma, rachunków oraz umów
e.) realizacji prawnie uzasadnionych interesów poprzez reklamę własnych produktów i usług – marketingu usług własnych

3. Jakie dane gromadzimy:
W trakcie korzystania z usług Administrator gromadzi dane podane przez Użytkownika w udostępnionych formularzach. Dane te obejmują: adres e-mail, imię i nazwisko i/lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub siedziby, numer telefonu, adresy IP, adres strony www, dane logowania do panelu administracyjnego – serwera, hostingu, domeny i dane związane z płatnościami (w przypadku zakupu usług). Podanie danych jest dobrowolne jednak wymagane do celów zawarcia i realizacji umowy. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody. W przypadku braku udostępnienia danych realizacja umowy będzie nie możliwa a dostęp do niektórych usług ograniczony.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oraz prawa Klienta
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi obowiązującymi przepisami.

Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje Klientowi prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Przetwarzanie danych w państwach trzecich
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej, ale Twoje dane będą bezpieczne poprzez uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

6. Okresy przechowywania danych

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas realizacji zlecenia/umowy oraz przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

a.) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
b.) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
c.) zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
d.) statystycznych i archiwizacyjnych, marketingowych
e.) maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: artur@seoactiv.pl

7. Komu udostępniamy dane osobowe?
W celach realizacji umowy oraz podatkowo – rachunkowych, ale także w celu kontaktu z klientem, dane mogą być przekazywane do podmiotów zewnętrznych, w szczególności:
a.) do osób z nami współpracujących, realizujących umowy
b.) biura rachunkowego
d.) podmiotów udostępniających analizę i optymalizację stron www
e.) hostingodawcy
Zastrzegamy jednocześnie, iż zebrane i przetwarzane dane nie zostaną ujawnione osobom trzecim lub instytucjom w innych przypadkach niż cele realizacji umowy, chyba że będzie wymagane ich udostępnienie przez przepisy prawa.

8. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych
Nie prowadzimy przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, które wywołują skutki prawne wobec Państwa, ale korzystamy z plików coookies oraz czatów pozwalających na indetyfikację klienta.

Pełny tekst rozporządzenia dostępny jest tutaj: https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276