Racjonalna Terapia Zachowania

 

RACJONALNA TERAPIA ZACHOWANIA  (RTZ)

Co  zyskasz po nauczeniu się RTZ?
Albo staniesz się szczęśliwszy, albo zaczniesz żyć łatwiej, radośniej i efektywniej; albo jedno i drugie.

Celem Racjonalnej Terapii Zachowania jest  poprawa jakości życia. Program terapii oparty jest na teoriach uczenia i neurofizjologii oraz koncentruje się głównie na możliwościach zmiany niezdrowego sposobu myślenia.

Stosując się do wytycznych programu można skutecznie nauczyć się radzić sobie z codziennymi kłopotami i stresem, związanym z wykonywaną pracą, a także z trudnymi problemami osobistymi i rodzinnymi.

RTZ  przekłada się na komunikację z innymi ludźmi; poprawia jakość relacji w domu i pracy.

Marek Aureliusz          Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli.