Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa

Pracuję w nurcie poznawczo – behawioralnym; za najbardziej skuteczną uważam Racjonalną Terapię Zachowania dr Maultsby.

RTZ to poznawczo-behawioralny program samopomocy emocjonalnej przydatny w psychoterapii, pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej, edukacji, pracy rozwojowej, w profilaktyce. Nadaje się do pracy indywidualnej oraz grupowej.

Co  zyskasz po nauczeniu się RTZ?
Albo staniesz się szczęśliwszy, albo zaczniesz żyć łatwiej, radośniej i efektywniej; albo jedno i drugie.

Racjonalna Terapia Zachowania RTZ jest idealną terapią poznawczo-behawioralną ponieważ posiada pięć cech charakteryzujących wszystkie idealne psychoterapie.  RTZ jest więc:

  1. wszechstronna i pełna
  2. krótkoterminowa a jednocześnie dająca długotrwałe rezultaty
  3. ponadkulturowa
  4. bezlekowa
  5. doskonała jako metoda rozwoju osobistego i profilaktyki

RTZ  przekłada się na komunikację z innymi ludźmi; poprawia jakość relacji w domu i pracy.

„Istoty ludzkie niepokojone są nie przez rzeczy, ale przez własne spojrzenie jakie na nie mają.” Epiktet  

Celem Racjonalnej Terapii Zachowania jest  poprawa jakości życia poprzez kontrolę własnych emocji i wpływ na nie. Program terapii oparty jest na teoriach uczenia i neurofizjologii oraz koncentruje się głównie na możliwościach zmiany niezdrowego sposobu myślenia.

Stosując się do wytycznych programu można skutecznie nauczyć się radzić sobie z codziennymi kłopotami i stresem, związanym z wykonywaną pracą, a także z trudnymi problemami osobistymi i rodzinnymi.

Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli.” Marek Aureliusz 

By poczuć radość i uśmiech na twarzy naucz się zmieniać swoje przekonania i postawy (zamiast wydawać pieniądze na alkohol, leczenie i tabletki).

Umysł jest wszystkim. Stajesz się tym, co myślisz.” Budda